Posted on

Проект френски център за обучение

Представяме ви проект френски център за обучение, който е реализиран 2019г. състои се от интерактивни дъски, проектори и компютърни конфигурации. Проекта е изпълнен както обикновенно без каквито и да е компромиси и предоставя, изключителни възможности на преподавателите и учениците.