Posted on

Проект зала за презентации.

Проекта е реализиран в съответствие с изискванията на възложителя , а именно да се използва плъзгаща дъска за писане и екран за презентации на Projecta.