Posted on

ПРОЕКТ „ЗАЛА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ“

Проектът е реализиран в съответствие с изискванията на възложителя, а именно да се използва плъзгаща дъска за писане и екран за презентации на Projecta.