Posted on

Проект зала за презентации с два екрана.

Проекта е офис с няколко зали за презентации, с дисплеи и една зала която се разделя на две по-малки самостоятелни зали всяка с екран, когато залата е обединена на двата екрана се проектира едно и също съдържание от двата проектора, които са разположени на еднакви разстояния. Екраните са производство на Projecta screens и гарантират изключително качество на картината.